­
English

Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Falch, Nina Skrove, Ines Hardoy og Knut Røed

År:

2012

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 29(3), 181-197

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1393 - Effekter av endring i dagpengeregelverket i 2003 og 2004