­
English

En ny og smartere sykelønnsordning?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2018

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 1, 13-22

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns