­
English

Veier inn i, rundt i, og ut av det norsketrygde- og sosialhjelpssystemet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Lars Westlie og Tao Zhang

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 6

Sammendrag (engelsk)

Rapporten kartlegger forløp med midlertidige trygde- og sosialhjelpsytelser i Norge i perioden 1993-2000. De fleste slike klientforløp er korte, og 62 prosent av dem varer i mindre enn et halvt år. Det typiske er at disse forløpene består av en kort periode med arbeidsledighet eller sykdom. De resterende 32 prosent av forløpene står imidlertid for over 80 prosent av det totale antall ”klientmåneder”. Tre prosent av klientforløpene varer i mer enn fem år. Siden det startes mer enn 300.000 nye forløp i året betyr dette at over 10.000 personer hvert år starter på klientforløp der det vil gå minst fem år før det finner sted noen avklaring i form av varig arbeid eller varig trygd. Mange av langtidsklientene vil i løpet av sine forløp ha vært klienter både hos trygdekontoret, arbeidsmarkedsetaten og sosialkontoret.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1314 - Forløp av brukerkarrierer (SATS)

ISBN:

82-7988-051-8

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet