­
English

The Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen and Knut Røed

År:

2017

Referanse:

Journal of Economic Behavior and Organization

Vol 134, 356-373

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201336
Frisch prosjekt: 6513 - Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital