­
English

Ja til sykenærvær!

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2010

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 3, 13-17

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner