­
English

Hvor stramt er arbeidsmarkedet? Et forslag til en ny konjunkturindikator

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2001

Referanse:

Økonomisk forum

Nr. 3, 25-32

Sammendrag (engelsk)

Hvor stramt er arbeidsmarkedet akkurat nå? Hvor lett er det å skaffe seg arbeid? Dette er viktig informasjon for våre penge- og finanspolitiske myndigheter, som hele tiden forsøker å oppnå høyest mulig kapasitetsutnyttelse i økonomien uten at det settes igang nye lønns- og prisspiraler. I denne artikkelen viser jeg at lett tilgjengelige makrobaserte ind ikatorer, slik som arbeidsledighetsraten og utstrømningsraten fra arbeidsledighet, kan gi et helt galt bilde av ”temperaturen” i arbeidsmarkedet. Grunnen til dette er at arbeidsledighetens sammensetning (med hensyn til de lediges individuelle jobbsjanser) endres på en systematisk måte over konjunkturforløpet. Som et alternativ foreslås en ny mikrobasert stramhetsindikator som reflekterer hvordan arbeidsledige personers sannsynlighet for å komme seg ut av arbeidsledighet endres over tid.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Forløp av arbeidsledighet

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet