­
English

The Golden Middle Class Neighborhood: Trends in Residential Segregation and Consequences for Offspring Outcomes

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2018

Referanse:

IZA discussion paper no 11684

Sammendrag

Hva slags nabolag er det best for barn å vokse opp i? I denne studien undersøker Simen Markussen og Knut Røed hvilken betydning det nabolaget barn vokser opp i har for senere utdanning og arbeidsmarkedsutfall. Nabolag rangeres etter gjennomsnittsinntekten til den voksne befolkningen som til enhver tid bor der, og effektene på barn måles ved å sammenligne søsken som gjennom oppveksten har blitt eksponert for nabolag av ulik rang. Konklusjonen er at det målt ved effekt på skoleprestasjoner er best å vokse opp I nabolag med middels inntektsrang. Og det er ikke noe bedre å vokse opp i et veldig rikt enn i et veldig fattig nabolag. En mulig årsak til dette kan være at barn påvirkes positivt av ressurssterke naboer, samtidig som deres egen status og posisjon blir lavere i svært ressurssterke miljøer. Sagt på en annen måte: Det kan være bedre å være «en stor fisk i et lite vann» enn en «liten fisk i et stort vann». Funnene i denne studien tyder på at gjennomsnittlige skoleprestasjoner blir best hvis man sørger for en variert befolkningssammensetning i alle nabolag og minimerer graden av inntektssegregering. Studien viser imidlertid også at utviklingen de senere årene har gått i motsatt retning, dvs. at norske nabolag er blitt mer segregert.

Nøkkelord:

segregation, neighborhood effects, social mobility, educational outcomes

JEL:

C21, I24, R23, Z13

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: NFR via UiO/ISS
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236793
Frisch prosjekt: 1179 - Ethnic segregation in schools and neighbourhoods