­
English

The Impact of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality

Forfattere:

Gaure, S., K. Røed og L. Westlie

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
IZA Discussion Paper No. 3802

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: