­
English

Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, Knut, Inés Hardoy og Nina Skrove Falch

År:

2011

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

1-2, 135-155

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1393 - Effekter av endring i dagpengeregelverket i 2003 og 2004