­
English

Økende inntektssegregering i norske byregioner

Forfattere:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2020

Referanse:

Tidsskrift for boligforskning

Temanummer "Storbyen for alle"

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via NOVA
Oppdragsgivers prosjektnr.: 258923
Frisch prosjekt: 1670 - Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 270772
Frisch prosjekt: 1672 - Sustaining the welfare and working life model in a diversified society