­
English

Hele folket i arbeid?

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2007

Referanse:

Økonomisk forum

No. 3 (2007)

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet