­
English

Veier ut av arbeidslivet - og inn igjen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
Arbeid, velferd og samfunn, 5-17

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet