­
English

Må arbeid lønne seg i et inkluderende arbeidsliv?

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum

År:

2008

Referanse:

Tidsskrift for Velferdsforskning

11(1): 49-61

Sammendrag (engelsk)

Et inkluderende arbeidsliv fordrer ikke bare at alle har mulighet til å delta, men også at arbeid premieres. Fravær av merkbar økonomisk gevinst ved overgang fra trygd til arbeid kan virke demotiverende og utstøtende for personer som må streve seg tilbake til arbeidslivet. I noen grad er det en uunngåelig målkonflikt mellom hensynet til trygghet og likhet på den ene siden, og hensynet til at arbeid skal lønne seg på den andre. Men vi tror målkonflikten kan reduseres ved en sterkere aktivitetsorientering av våre sosiale forsikringsordninger. "Must work pay off in an inclusive working life?" Why are so many working-aged Norwegians dependent on social security transfers? Does welfare dependency reflect lack of job opportunities or lack of economic incentives? We review the evidence from recent empirical studies and conclude that employment is constrained both by job rationing implicit in strict productivity demands and by distortion of labor supply incentives implied by social security transfers and taxes. We argue that a successful strategy towards an “inclusive working life” must cope with both constraints.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1155 - Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet