­
English

En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hardoy, I., K. von Simson, K. Røed, T. Zhang

År:

2016

Referanse:

Andre skrifter
ISF Rapport nr 13

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: 14/1180-
Frisch prosjekt: 1336 - Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden