­
English

Social Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Bokkapittel
In Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, pp. 133-158.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet