Simen Markussen

Seniorforsker
Bilde av Simen Markussen
Mobiltelefon 9240 7010

Utdannelse

Ph.D. Economics, Universitetet i Oslo, 2010.

Forskningsinteresser

Arbeidsmarkedsøkonomi, effektevaluering, sosiale forsikringsordninger, helse, empiriske metoder.

Curriculum Vitae

Presentasjoner

NHOs årskonferanse 2016

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1122Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting179326
1134En levedyktig velferdsstat
1137The corona crisis and its economic consequences316475
1138Nordic comparative micro-data laboratory for analyses of common shocks: The case of Covid19325356
1163Macroheterogeneity250617
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway202513
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals202453
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen220746
1177Understanding retirement decisions238203
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering236992
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoods236793
1183Principles under pressure? A study of governmental crisis management324615
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient280350/GE
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1327Utvikling av et forsøk med stipend1650krbe
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeidProsjekt 70203
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1334Trygdemisbruk
1338Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
1339Kompensasjonsgrader
1343Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen
1363Nasjonalt senter for bolig- og velferdsforskning
1371Kompensasjonsgrader for innvandrerbefolkningenASD1638
1372Mobilitetshindringer i pensjonsordningeneASD6333
1376Gråsonen mellom ledighet og uførhetASD1735
1377Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant ungeASD 1735/ Pr.nr 60016/ S.nr 17/ 3012 ANN
1378Atferd og bærekraft i et nytt pensjonssystem18/1025
1421Vilkår for sosialhjelpNAV 16/2314
1495Økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet
1670Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions258923
1671New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence259512
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society270772
1673Inequality and social sustainability of the Norwegian pensjon system after the reform270875
1676Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion300917
1678Alternative Work Arrangements and Worker Welfare314267
1771Arbeidskraftreserven-utredning for SysselsettingsutvalgetProsjekt 70310, sak 19/2811, ref ASD1147
1774Forsterket innsats for langtidsledigeMAB2821/K40282
2107Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance267428
3149Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power243626
3195Vellykkede omstillinger i et raskt skiftende arbeidsmarked300891
4116Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly256570
4117Virkninger av barnevern288813
4119Stykkprisfinansiering i primærhelsetjenesten303583
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak201416
4134Disentangling absence patterns227103
4152Controversies in Psychiatry: Coercive measures and medicationNFR 326407
4330Normer og prioriteringer ved sykefraværSAK 13/3117
4421Effekt av turnusordninger på sykefraværMAB2821
4821Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie2018/51758-24 Arkivkode 040.3.
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital201336
8391FormuesskattNFD6974

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein, Simen Markussen, Snorre Kverndokk, Henning ØienKun etter behov? Tilgangen til pleie- og omsorgstjenester og betydningen av helse, familiesituasjon og sosioøkonomisk status2022Tidsskrift for omsorgsforskning Forthcoming
Kotsadam, Andreas, Karen E. Hauge, Simen Markussen, Matteo AlpinoEffects of Dialogue Meetings on Sickness Absence - Evidence from a Large Field Experiment2022Journal of Health Economics Forthcoming
Widding-Havneraas, Tarjei; Simen Markussen; Felix Elwert; Ingvild Lyhmann; Ingvar Bjelland; Anne Halmøy; Ashmita Chaulagain; Eivind Ystrøm; Arnstein Mykletun; Henrik Daae ZachrissonGeographical variation in ADHD: Do diagnoses reflect symptom levels?2022European Child & Adolescent Psychiatry Forthcoming
Ulvestad, Marte E.S., Simen MarkussenBorn or bred? The roles of nature and nurture for intergenerational persistence in labour market outcomes2022Journal of Population Economics Online[DOI]
Widding-Havneraas, Tarhei, Arnstein Mykletun, Henrik Daae Zachrisson, Felix Elwert, Simen Markussen, Ashmita Chaulagain, Ingvild Lyhmann, David McdaidPreference-based instrumental variables in health research rely on important and underreported assumptions: a systematic review2021Journal of Clinical Epidemiology Vol 139, 269-278[PDF] [DOI]
Andersen, Asbjørn Goul, Simen Markussen, Knut RøedPension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy2021Labour Economics Vol 72, 102050[PDF] [DOI]
Hoen, Maria, Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Economic Mobility2021Journal of Population Economics [PDF] [DOI]
Mykletun, Arnstein, Tarjei Widding-Havneraas, Ashmita Chaulagain, Ingvild Lyhmann, Ingvar Bjelland, Anne Halmøy,Felix Elwert, Peter Butterworth, Simen Markussen, Henrik Daae Zachrisson, Knut RypdalCausal modelling of variation in clinical practice and long-term outcomes of ADHD using Norwegian registry data: the ADHD controversy project2021BMJ Open 2021;11:e041698[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedEconomic mobility under pressure2020Journal of the European Economic Association Vol 18(4), 1844-1885[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Marte StrømChildren and labor market outcomes: separating the effects of the first three children2020Journal of Population Economics [PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2019The Review of Economics and Statistics 101(4): 561-574.[PDF] [DOI]
Laun, Tobias, Simen Markussen, Trond C. Vigtel and Johanna WalleniusHealth, Longevity and Pension Reform2019Journal of Economic Dynamics and Control Vol 103, 123-157[PDF] [DOI]
Andersen, Asbjørn Goul, Simen Markussen, Knut RøedLocal Labor Demand and Participation in Social Insurance Programs2019Labour Economics vol 61[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2019The Journal of Human Resources vol 54(2), 371-400[PDF] [DOI]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ragnhild C. SchreinerCan compulsory dialogs nudge sick-listed workers back to work?2018Economic Journal 128(610), 1276-1303[DOI]
Cools, Sara, Simen Markussen and Marte StrømChildren and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run2017Demography Vol 54(5), 1773-1793[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen and Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2017Labour Economics [PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe market for paid sick leave2017Journal of Health Economics [PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects2017Journal of Economic Behavior and Organization Vol 134, 356-373[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedLeaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2016American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]
Markusen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2015The Journal of Human Resources Vol 50(4), 1081-1113[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedDaylight and absenteeism - Evidence from Norway2015Economics and Human Biology vol 16, 73-80[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2014Journal of Labor Economics 32(2), 305-336[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014Labour Economics vol 31, 1-13[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2013Journal of Population Economics Vol 26(4), 1585-1608[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed and Ole RøgebergThe changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?2013Journal of Health Economics Vol 32(6), 1230-1239[PDF] [DOI]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2013Journal of Health Economics Vol 32(3),586-598[PDF] [DOI]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2012Journal of Population Economics Vol 25(4), 1287-1306[PDF]
Markussen, Simen og Ole RøgebergSykefravær rundt større livshendelser2012Tidsskriftet Den norske legeforening Vol 132(10), 1231-1234[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun, Knut RøedThe Case for Presenteeism - Evidence from Norway’s Sickness Insurance Program2012Journal of Public Economics Vol 96(11-12), 959-972[PDF] [DOI]
Markussen, S., K. Røed, O. Røgeberg and S. GaureThe Anatomy of Absenteeism2011Journal of Health Economics Vol 30(2), 277-292[DOI]
Markussen, SimenHow the left prospers from prosperity2008European Journal of Political Economy Vol 24/2 pp 329-342[PDF] [DOI]
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Knut RøedUlikhet og sosial mobilitet2016Kapittel 17 i Frønes og Kjølsrød: «Det norske samfunn», 7. utgave, Gyldendal Akademiske forlag.
Markussen, S. og K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Arbeidsdepartementet 100 år, festskrift, Hege Forbord (Red)
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Gaute Eielsen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Trond VigtelKoronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet2020Samfunnsøkonomen Vol 134(2), 41-50[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedBidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv?2020Søkelys på arbeidslivet Vol 37(4), 219-237[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedØkende inntektssegregering i norske byregioner2020Tidsskrift for boligforskning Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129[PDF] [DOI]
Hoen, Maria Forthun, Simen Markussen, Knut RøedInnvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne2019Tidsskrift for samfunnsforskning Vol 60(3), 309-320[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEn ny og smartere sykelønnsordning?2018Samfunnsøkonomen Nr 1, 13-22[PDF]
Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. HaugeKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Søkelys på arbeidslivet Årgang 32 Nr 4 2015 s298[PDF]
Markussen, Simen, Marte Strøm, Sara CoolsMenns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?2015Søkelys på arbeidslivet Nr 4, 325-343[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedNAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling2014Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 83-98[PDF]
Fevang, E., S. Markussen, K. RøedSykepengefellen2013Samfunnsøkonomen Nr 9, 19-20
Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut RøedArbeid til alle?2012Samfunnsøkonomen Nr. 9, 92-104[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSykefraværets anatomi2012Samfunnsøkonomen Nr. 3, 32-33
Markussen, Simen og Ragnhild C. SchreinerNAV-reform: Færre i arbeid og lenger på trygd2012Søkelys på arbeidslivet nr 1-2[PDF]
Markussen, SimenMer av det samme - kommentar til statsbudsjettet2011Samfunnsøkonomen nr 8
Bergsvik, Daniel, Simen Markussen og Oddbjørn RaaumTok en tredagers? - Mønstre i egenmeldt sykefravær2010Søkelys på arbeidslivet vol 27(4), 379-395[PDF]
Dale-Olsen, H. og S. MarkussenØkende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972-20082010Søkelys på arbeidslivet 27(1/2), 105-121[PDF]
Markussen, Simen2004: Da sykefraværet falt som en stein2010Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-23[PDF]
Markussen, SimenVelferdsstatens barn: en gjeng latsabber?2008RØST RØST Helse 1
Markussen, SimenØkonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?2007Søkelys på arbeidslivet Nr 1, årgang 24, s. 63-81[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Alstadsæter, Anette, Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Social Gradient in Employment Loss during COVID-192022Nr. 1[PDF]
Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor SlettebøRapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – barn og familier i barnevernet2021Nr. 4[PDF]
Berg, Helene, Karen E. Hauge, Simen Markussen, Tao ZhangSupported Employment eller «vanlig» oppfølging? Resultater fra et stort randomisert forsøk i NAV2021Nr. 2[PDF]
Hauge, Karen Evelyn og Simen MarkussenEarly intervention in temporary DI: A randomized natural field experiment reducing waiting time in vocational rehabilitation.2021Nr. 1[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedGråsoner i arbeidsmarkedet og størrelsen på arbeidskraftreserven2020Nr. 1[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian VigtelBevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser2016Nr. 2[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedKompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2016Nr. 1[PDF]
Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte UlvestadKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Nr. 1[PDF]
Ragnhild C. Schreiner, Simen Markussen, Knut RøedSysselsetting blant funksjonshemmede2014Nr. 2[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedTil, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV2013Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Marte StrømThe effects of motherhood2015Nr. 19[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott and Ola L. VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenThe Effects of Sick-Leaves on Earnings2009Nr. 20[PDF]
Markussen, SimenClosing the Gates? Evidence from a Natural Experiment on Physicians’ Sickness Certification2009Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenTrade-offs between health and absenteeism: striking the balance2007Nr. 19[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Alstadsæter, A., Bratsberg, B., Eielsen, G., Kopczuk, W., Markussen, S., Raaum, O., K. RøedThe first weeks of the coronavirus crisis: Who got hit, when and why? Evidence from Norway2020Covid Economics 15, 63-77[PDF]
Bjørneby, Marie, Simen Markussen, Knut RøedDoes the Wealth Tax Kill Jobs?2020IZA Discussion paper no. 13766[PDF]
Bratsberg, Bernt, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Ole J. RøgebergTrends in Assortative Mating and Offspring Outcomes2018IZA DP No. 11753[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedThe Golden Middle Class Neighborhood: Trends in Residential Segregation and Consequences for Offspring Outcomes2018IZA discussion paper no 11684[PDF]
Laun, Tobias, Simen Markussen, Trond C. Vigtel and Johanna WalleniusHealth, Longevity and Pension Reform2018Working Paper 2018:9, Department of Economics, Uppsala University[PDF]
Hoen, Maria F., Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Social Mobility2018IZA Discussion Paper No. 11904[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEgalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?2017IZA discussion paper no 10664[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2016IZA Discussion paper no 9645[PDF]
Markussen, S., K. RøedThe Market for Paid Sick Leave2016IZA Discussion Paper no. 9825[PDF]
Markussen, S., K. RøedGendered Entrepreneurship Netw[R]orks2016IZA Discussion Paper no. 9984[PDF]
Markussen, SimenHvordan sikre jobb til alle i fremtiden?2016[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedGendered Entrepreneurship Networks2016IZA Discussion Paper No. 9984[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2016IZA Discussion paper no 9644[PDF]
Hernæs, E., S. Markussen, J. Piggott and K. RøedPension Reform and Labor Supply: Flexibility vs. Prescription2015IZA Discussion paper no 8812[PDF]
Markussen, S., K. Røed, R.C. SchreinerCan Compulsory Dialogues Nudge Sick-Listed Workers Back to Work?2015IZA Discussion Paper 9090[PDF]
Markussen, S. and K. RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014IZA Discussion paper no 7892[PDF]
Markussen, S. and K. RøedLeaving Poverty Behind? The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2014IZA Discussion paper no 8245[PDF]
Markussen, S., K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Kapittel i Hege Forbord (Red.): «Arbeidsdepartementet 100 år» (festskrift), 225-250.
Markussen, Simen, Ole Røgeberg, og Knut RøedThe Changing of the Guards: Can Physicians Contain Social Insurance Costs?2013IZA Discussion Paper no 7122[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Cepar working paper 2012/18[PDF]
Markussen, SimenStor galskap2012[PDF]
Markussen, SimenMeningen med livet2012[PDF]
Markussen, SimenGlobaliseringen gjør oss likere2012[PDF]
Markussen, SimenKan SV lære av Bush i skolepolitikken?2012[PDF]
Markussen, SimenMor Teresa i Vegas2012[PDF]
Markussen, SimenÅ se sannheten i øynene2012[PDF]
Markussen, Simen"Harrytrygd"2012[PDF]
Markussen, SimenSpin-vill offentlig kommunikasjon2012[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2012IZA Discussion paper no 6446[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2011IZA Discussion paper no 5655[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2010IZA DP No. 5091[PDF]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2010[PDF]
Markussen, SimenInsentiver reduserer fraværet2010Minerva [PDF]
Markussen, SimenThe discretionary nature of sick leave2010[PDF]
Markussen, SimenSYKEFRAVÆR I NORGE - Fakta og synspunkter2010[PDF]
Markussen, SimenHealth and sick leave - policy makers' trade-offs2010[PDF]
Markussen, SimenForslag som kan få ned sykefraværet2010Artikkelen var trykket i Dagens Næringsliv Januar 2010[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun and Knut RøedThe Case for Presenteeism2010IZA DP No. 5343[PDF]
Markussen, SimenHow physicians can reduce sick leave - evidence from a natural experiment2009[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ole J. Røgeberg og Simen GaureThe Anatomy of Absenteeism2009IZA DP No. 4240[PDF]
Markussen, SimenInnholdsfortegnelse på lotterier2007VG 22.oktober 2007[PDF]
Markussen, SimenIkke gi de marginale skylda2007Aftenposten 9.10.07[PDF]
Markussen, SimenEn krone spart er en krone tjent2006Aftenposten 20.04.2006[PDF]
Markussen, SimenNorge går så det suser - derfor vinner venstresiden valget2005Aftenposten 07.09.2005[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 08:58 - Sist endret 11. juli 2016 17:03