Simen Markussen

Seniorforsker
Bilde av Simen Markussen
Mobiltelefon 9240 7010

Utdannelse

Ph.D. Economics, Universitetet i Oslo, 2010.

Forskningsinteresser

Arbeidsmarkedsøkonomi, effektevaluering, sosiale forsikringsordninger, helse, empiriske metoder.

Curriculum Vitae

Presentasjoner

NHOs årskonferanse 2016

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1122Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting
1134En levedyktig velferdsstat
1163Macroheterogeneity
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen
1177Understanding retirement decisions
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoods
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1334Trygdemisbruk
1338Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
1339Kompensasjonsgrader
1343Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen
1371Kompensasjonsgrader for innvandrerbefolkningen
1372Mobilitetshindringer i pensjonsordningene
1376Gråsonen mellom ledighet og uførhet
1377Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge
1378Atferd og bærekraft i et nytt pensjonssystem
1421Vilkår for sosialhjelp
1495Økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet
1670Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions
1671New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society
1673Inequality and social sustainability of the Norwegian pensjon system after the reform
1771Arbeidskraftreserven-utredning for Sysselsettingsutvalget
2107Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance
4116Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly
4117Virkninger av barnevern
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak
4134Disentangling absence patterns
4330Normer og prioriteringer ved sykefravær
4821Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2019The Review of Economics and Statistics 101(4): 561-574.[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedEconomic mobility under pressure2019Journal of the European Economic Association Online[PDF] [DOI]
Laun, Tobias, Simen Markussen, Trond C. Vigtel and Johanna WalleniusHealth, Longevity and Pension Reform2019Journal of Economic Dynamics and Control Vol 103, 123-157[PDF] [DOI]
Andersen, Asbjørn Goul, Simen Markussen, Knut RøedLocal Labor Demand and Participation in Social Insurance Programs2019Labour Economics vol 61[PDF] [DOI]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ragnhild C. SchreinerCan compulsory dialogs nudge sick-listed workers back to work?2018Economic Journal 128(610), 1276-1303[DOI]
Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2018Journal of Human Resources Forthcoming[PDF] [DOI]
Cools, Sara, Simen Markussen and Marte StrømChildren and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run2017Demography Vol 54(5), 1773-1793[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen and Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2017Labour Economics [PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe market for paid sick leave2017Journal of Health Economics [PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects2017Journal of Economic Behavior and Organization Vol 134, 356-373[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedLeaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2016American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]
Markusen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2015Journal of Human Resources Vol 50(4), 1081-1113[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedDaylight and absenteeism - Evidence from Norway2015Economics and Human Biology vol 16, 73-80[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2014Journal of Labor Economics 32(2), 305-336[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014Labour Economics vol 31, 1-13[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2013Journal of Population Economics Vol 26(4), 1585-1608[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed and Ole RøgebergThe changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?2013Journal of Health Economics Vol 32(6), 1230-1239[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2013Journal of Health Economics Vol 32(3),586-598[PDF] [DOI]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2012Journal of Population Economics Vol 25(4), 1287-1306[PDF]
Markussen, Simen og Ole RøgebergSykefravær rundt større livshendelser2012Tidsskrift for Den norske legeforening Vol 132(10), 1231-1234[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun, Knut RøedThe Case for Presenteeism - Evidence from Norway’s Sickness Insurance Program2012Journal of Public Economics Vol 96(11-12), 959-972[PDF] [DOI]
Markussen, S., K. Røed, O. Røgeberg and S. GaureThe Anatomy of Absenteeism2011Journal of Health Economics Vol 30(2), 277-292[DOI]
Markussen, SimenHow the left prospers from prosperity2008European Journal of Political Economy Vol 24/2 pp 329-342[PDF] [DOI]
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Knut RøedUlikhet og sosial mobilitet2016Kapittel 17 i Frønes og Kjølsrød: «Det norske samfunn», 7. utgave, Gyldendal Akademiske forlag.
Markussen, S. og K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Arbeidsdepartementet 100 år, festskrift, Hege Forbord (Red)
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoen, Maria Forthun, Simen Markussen, Knut RøedInnvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne2019Tidsskrift for samfunnsforskning Vol 60(3), 309-320[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEn ny og smartere sykelønnsordning?2018Samfunnsøkonomen Nr 1, 13-22[PDF]
Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. HaugeKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Søkelys på arbeidslivet Årgang 32 Nr 4 2015 s298[PDF]
Markussen, Simen, Marte Strøm, Sara CoolsMenns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?2015Søkelys på arbeidslivet Nr 4, 325-343[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedNAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling2014Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 83-98[PDF]
Fevang, E., S. Markussen, K. RøedSykepengefellen2013Samfunnsøkonomen Nr 9, 19-20
Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut RøedArbeid til alle?2012Samfunnsøkonomen Nr. 9, 92-104[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSykefraværets anatomi2012Samfunnsøkonomen Nr. 3, 32-33
Markussen, Simen og Ragnhild C. SchreinerNAV-reform: Færre i arbeid og lenger på trygd2012Søkelys på arbeidslivet nr 1-2[PDF]
Markussen, SimenMer av det samme - kommentar til statsbudsjettet2011Samfunnsøkonomen nr 8
Bergsvik, Daniel, Simen Markussen og Oddbjørn RaaumTok en tredagers? - Mønstre i egenmeldt sykefravær2010Søkelys på arbeidslivet vol 27(4), 379-395[PDF]
Dale-Olsen, H. og S. MarkussenØkende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972-20082010Søkelys på arbeidslivet 27(1/2), 105-121[PDF]
Markussen, Simen2004: Da sykefraværet falt som en stein2010Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-23[PDF]
Markussen, SimenVelferdsstatens barn: en gjeng latsabber?2008RØST RØST Helse 1
Markussen, SimenØkonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?2007Søkelys på arbeidslivet Nr 1, årgang 24, s. 63-81[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian VigtelBevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser2016Nr. 2[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedKompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2016Nr. 1[PDF]
Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte UlvestadKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Nr. 1[PDF]
Ragnhild C. Schreiner, Simen Markussen, Knut RøedSysselsetting blant funksjonshemmede2014Nr. 2[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedTil, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV2013Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Marte StrømThe effects of motherhood2015Nr. 19[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott and Ola L. VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenThe Effects of Sick-Leaves on Earnings2009Nr. 20[PDF]
Markussen, SimenClosing the Gates? Evidence from a Natural Experiment on Physicians’ Sickness Certification2009Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenTrade-offs between health and absenteeism: striking the balance2007Nr. 19[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Ole J. RøgebergTrends in Assortative Mating and Offspring Outcomes2018IZA DP No. 11753[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedThe Golden Middle Class Neighborhood: Trends in Residential Segregation and Consequences for Offspring Outcomes2018IZA discussion paper no 11684[PDF]
Laun, Tobias, Simen Markussen, Trond C. Vigtel and Johanna WalleniusHealth, Longevity and Pension Reform2018Working Paper 2018:9, Department of Economics, Uppsala University[PDF]
Hoen, Maria F., Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Social Mobility2018IZA Discussion Paper No. 11904[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEgalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?2017IZA discussion paper no 10664[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2016IZA Discussion paper no 9645[PDF]
Markussen, S., K. RøedThe Market for Paid Sick Leave2016IZA Discussion Paper no. 9825[PDF]
Markussen, S., K. RøedGendered Entrepreneurship Netw[R]orks2016IZA Discussion Paper no. 9984[PDF]
Markussen, SimenHvordan sikre jobb til alle i fremtiden?2016[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedGendered Entrepreneurship Networks2016IZA Discussion Paper No. 9984[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2016IZA Discussion paper no 9644[PDF]
Hernæs, E., S. Markussen, J. Piggott and K. RøedPension Reform and Labor Supply: Flexibility vs. Prescription2015IZA Discussion paper no 8812[PDF]
Markussen, S., K. Røed, R.C. SchreinerCan Compulsory Dialogues Nudge Sick-Listed Workers Back to Work?2015IZA Discussion Paper 9090[PDF]
Markussen, S. and K. RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014IZA Discussion paper no 7892[PDF]
Markussen, S. and K. RøedLeaving Poverty Behind? The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2014IZA Discussion paper no 8245[PDF]
Markussen, S., K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Kapittel i Hege Forbord (Red.): «Arbeidsdepartementet 100 år» (festskrift), 225-250.
Markussen, Simen, Ole Røgeberg, og Knut RøedThe Changing of the Guards: Can Physicians Contain Social Insurance Costs?2013IZA Discussion Paper no 7122[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Cepar working paper 2012/18[PDF]
Markussen, SimenStor galskap2012[PDF]
Markussen, SimenGlobaliseringen gjør oss likere2012[PDF]
Markussen, SimenKan SV lære av Bush i skolepolitikken?2012[PDF]
Markussen, SimenMor Teresa i Vegas2012[PDF]
Markussen, SimenÅ se sannheten i øynene2012[PDF]
Markussen, Simen"Harrytrygd"2012[PDF]
Markussen, SimenSpin-vill offentlig kommunikasjon2012[PDF]
Markussen, SimenMeningen med livet2012[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2012IZA Discussion paper no 6446[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2011IZA Discussion paper no 5655[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2010IZA DP No. 5091[PDF]
Markussen, SimenSYKEFRAVÆR I NORGE - Fakta og synspunkter2010[PDF]
Markussen, SimenHealth and sick leave - policy makers' trade-offs2010[PDF]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2010[PDF]
Markussen, SimenForslag som kan få ned sykefraværet2010Artikkelen var trykket i Dagens Næringsliv Januar 2010[PDF]
Markussen, SimenInsentiver reduserer fraværet2010Minerva [PDF]
Markussen, SimenThe discretionary nature of sick leave2010[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun and Knut RøedThe Case for Presenteeism2010IZA DP No. 5343[PDF]
Markussen, SimenHow physicians can reduce sick leave - evidence from a natural experiment2009[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ole J. Røgeberg og Simen GaureThe Anatomy of Absenteeism2009IZA DP No. 4240[PDF]
Markussen, SimenInnholdsfortegnelse på lotterier2007VG 22.oktober 2007[PDF]
Markussen, SimenIkke gi de marginale skylda2007Aftenposten 9.10.07[PDF]
Markussen, SimenEn krone spart er en krone tjent2006Aftenposten 20.04.2006[PDF]
Markussen, SimenNorge går så det suser - derfor vinner venstresiden valget2005Aftenposten 07.09.2005[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 08:58 - Sist endret 11. juli 2016 17:03