­
English

Preference-based instrumental variables in health research rely on important and underreported assumptions: a systematic review

Forfattere:

Widding-Havneraas, Tarhei, Arnstein Mykletun, Henrik Daae Zachrisson, Felix Elwert, Simen Markussen, Ashmita Chaulagain, Ingvild Lyhmann, David Mcdaid

År:

2021

Referanse:

Journal of Clinical Epidemiology

Forthcoming

Sammendrag

Praksis-baserte instrumentvariable (PP IV) kan identifisere årsakssammenhenger når pasienter får behandling på grunn av variasjon i tilbydernes behandlingspreferanse. Vi tilbyr en systematisk gjennomgang og metodevurdering av PP IV-applikasjoner innen helseforskning. Vi inkluderte studier som brukte PP IV for evaluering av enhver behandling i enhver populasjon i helseforskning (PROSPERO: CRD42020165014). Vi søkte i fire databaser (Medline, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink) og fire tidsskrifter (inkludert fulltekst og tittel og abstrakte kilder) mellom 1. januar 1998 og 5. mars 2020. Vi hentet data om applikasjonsområder og metodikk, inkludert antakelser ved bruk av Swanson og Hernans (2013) retningslinjer. Vi inkluderte 189 av 1087 identifiserte studier. Bruken av PP IV har økt, hovedsakelig brukt til behandlingseffekter ved kreft, hjerte- og karsykdommer og mental helse. Den vanligste PP IV var behandlingsvariasjon på anleggsnivå, etterfulgt av lege- og regionnivå. Bare 12 prosent av søknadene rapporterer om de fire viktigste forutsetningene for PP IV. Valg av behandling kan være et potensielt problem i 47 prosent av studiene. Forutsetningene av PP IV er ikke tilstrekkelig rapportert i eksisterende arbeid. PP IV-studier bør i større grad følge standardiserte rapporteringsretningslinjer.