­
English

Sykefravær rundt større livshendelser

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Ole Røgeberg

År:

2012

Referanse:

Tidsskriftet Den norske legeforening

Vol 132(10), 1231-1234

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201416
Frisch prosjekt: 4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak