­
English

NAV-reform: Færre i arbeid og lenger på trygd

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Ragnhild C. Schreiner

År:

2012

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

nr 1-2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.: 179326
Frisch prosjekt: 1122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting