­
English

Økonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2007

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 1, årgang 24, s. 63-81

Sammendrag (engelsk)

Høsten 2006 ble sykefraværet debattert mer enn noen gang. Men hva vet vi egentlig om sykefravær? I denne artikkelen vil jeg forsøke å presentere relevant litteratur samt drøfte de vanligste teorimodellene som benyttes.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat

Kontakt:

simen.markussen@frisch.uio.no