­
English

The discretionary nature of sick leave

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2010

Referanse:

Andre skrifter

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat