­
English

The effects of motherhood

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Marte Strøm

År:

2015

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 19

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201416
Frisch prosjekt: 4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns