­
English

Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen, Marte Strøm, Sara Cools

År:

2015

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 4, 325-343

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns