­
English

Trade-offs between health and absenteeism: striking the balance

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2007

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 19

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat