­
English

Mer av det samme - kommentar til statsbudsjettet

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2011

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 8

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: Prosjekt 70203
Frisch prosjekt: 1330 - Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid