­
English

Barn, unge og familier i barnevernet - En longitudinell registerstudie. Delprosjekt 2: Hvordan går det med barna?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor Slettebø

År:

2022

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag

Denne rapporten er andre del av prosjektet «Barn, unge og familier i barnevernet - en longitudinell registerstudie», som Frischsenteret og VID har gjennomført på oppdrag fra Bufdir. Vi vil takke våre kontaktpersoner i Bufdir, Karoline Brobakke Seglem, Kirsti Valset og Ida Jacobsen, for godt samarbeid. Vi vil også takke vår referansegruppe bestående av Monica Amundsen, controller, Grünerløkka bydel, Oslo, Jonas Frislid Jarfonn, Statsforvalteren, Viken, Merete Løland, Organisasjonen for Barnevernsforeldre, Gro Sannes Nordby, KS, Tuva Smedstad, Landsforeningen for barnevernsbarn, Gunn Tove Vestad, controller, Bærum kommune. I tillegg vil vi takke Kristine Koløen, Bufdir, Tone Dyrhaug, Geir Hjemås og Sigmund Book Mohn, SSB og Monica Johnsen, Fylkesnemndene, for svar på diverse spørsmål og Elisabeth Fevang, Frischsenteret, for assistanse med data. Rapporten er basert på administrative data tilgjengeliggjort for forskning av Statistisk sentralbyrå og Bufdir.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Bufdir
Oppdragsgivers prosjektnr.: 2018/51758-24 Arkivkode 040.3.
Frisch prosjekt: 4821 - Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie