­
English

Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. Hauge

År:

2015

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Årgang 32 Nr 4 2015 s298

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns