­
English

Kun etter behov? Tilgangen til pleie- og omsorgstjenester og betydningen av helse, familiesituasjon og sosioøkonomisk status

Forfattere:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen, Snorre Kverndokk, Henning Øien

År:

2022

Referanse:

Tidsskrift for omsorgsforskning

Forthcoming