­
English

Forslag som kan få ned sykefraværet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2010

Referanse:

Andre skrifter
Artikkelen var trykket i Dagens Næringsliv Januar 2010

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat