­
English

Økende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972-2008

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dale-Olsen, H. og S. Markussen

År:

2010

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

27(1/2), 105-121

Sammendrag (engelsk)

Denne artikkelen belyser utviklingen i sykefravær, arbeid og trygd fra tidlig 1970-tall og til i dag slik den fremkommer i Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) 1972–2008. Særlig kvinners sykefravær har økt i denne perioden, mens menns fravær fremviser mer rene konjunktursvingninger. Når vi tar hensyn til demografiske og næringsmessige endringer, burde imidlertid menns fravær ha blitt redusert. For å finne ut om endringer i holdninger hos arbeidsgiver, arbeidstaker og lege kan bidra til økt fravær, studerer vi utviklingen i sykefravær grunnet brudd og forstuinger dekket av folketrygden i perioden 1995 til 2005. Denne typen lidelser er ganske objektive, og behandlingskvaliteten burde ikke ha blitt vesentlig forringet. Hyppigheten varierer lite over tid, mens varigheten per fravær derimot har økt klart.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner