­
English

Velferdsstatens barn: en gjeng latsabber?

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2008

Referanse:

RØST

RØST Helse 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat