Sverre A. C. Kittelsen

Seniorforsker
Bilde av Sverre A. C.    Kittelsen
Mobiltelefon 9184 3889

Utdannelse

Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998. Cand.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Bergen, 1985. Mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i sammenliknende politikk og i informasjonsvitenskap.

Forskningsinteresser

Produksjonsteori, Produktivitets- og effektivitetsmåling, Regulering, Helseøkonomi, Energiøkonomi

Andre tilknytninger

Professor II, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED), Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Curriculum Vitae

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Simen Gaure, Rolf Golombek, Mads Greaker, Sverre A.C. Kittelsen, Lin MaPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2022Energy Journal Vol 43(6)[DOI]
Goude, Fanny, Göran Garellick, Sverre A.C. Kittelsen, Henrik Malchau, Mikko Peltola, Clas RehnbergThe effects of competition and bundled payment on the performance of hip replacement surgery in Stockholm, Sweden - results from a quasi-experimental study2022BMJ Open Vol 12(7)[PDF] [DOI]
Goude, F., Kittelsen, S.A.C., Malchau, H., Mohaddes, M. & Rehnberg, C.The effects of competition and bundled payment on patient reported outcome measures after hip replacement surgery2021BMC Health Services Research 21, 387[PDF] [DOI]
Goude, Fanny; Göran Garellick; Sverre A C Kittelsen; Szilard Nemes and Clas RehnbergThe Productivity Development of Total Hip Arthroplasty in Sweden: A Multiple Registry-Based Longitudinal Study Using the Malmquist Productivity Index2019BMJ Open 9(9)[PDF] [DOI]
Hoel, M, SAC Kittelsen and S KverndokkCorrecting the climate externality: Pareto improvements across generations and regions2019Environmental and Resource Economics Vol 74(1), 449-472[PDF] [DOI]
Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Unto Häkkinen, Marie Kruse, Clas RehnbergScale and quality in Nordic hospitals2018Nordic Journal of Health Economics Vol 6(2), 29-44[PDF] [DOI]
Kittelsen SAC, Anthun KS, Huitfeldt IMS.Kvalitet og produktivitet i norske sykehus2017Michael 14: Supplement 19, 75-85[PDF]
Anthun, Kjartan Sarheim, Sverre Andreas Campbell Kittelsen, Jon MagnussenProductivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector2017Health Policy 121 (4), 418-425[PDF] [DOI]
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen, S.W. WallaceStochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents2017Energy Vol 134, 984-990[PDF] [DOI]
Edvardsen DF, Førsund FR, Kittelsen SaC.Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004-20132017Journal of the Operational Reseach Society 1-17[PDF] [DOI]
Johannessen, Karl Arne, Sverre A.C. Kittelsen, Terje P. HagenAssessing physician productivity following norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis2017Social Science & Medicine Vol 175, 17-126[PDF] [DOI]
Kittelsen, Sverre A.C., Benny A. Winsnes, Kjartan S. Anthun, Fanny Goude, Øyvind Hope, Unto Hakkinen, Birgitte Kalseth, Jannie Kilsmark, Emma Medin, Clas Tehnberg, Hanna RattöDecomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries2015Journal of Productivity Analysis vol 43(3),281-293[PDF] [DOI]
Førsund FR, Edvardsen DF, Kittelsen SACProductivity of tax offices in Norway2015Journal of Productivity Analysis 43 (3), 269-279[DOI]
Heijink R, Engelfriet P, Rehnberg C, Kittelsen SAC, Häkkinen UA window on regional variation in healthcare: insights from EuroHOPE2015Health Economics 24(Suppl. 2): 164–177[PDF] [DOI]
Kittelsen SAC, Anthun KS, Goude F, Huitfeldt IMS, Häkkinen U, Kruse M, Medin E, Rättö H, Rehnberg CCosts and quality at the hospital level in Nordic countries2015Health Economics 24(Suppl. 2): 140-163[PDF] [DOI]
Medin, Emma, Unto Häkkinen, Miika Linna, Kjartan S. Anthun, Sverre A.C. Kittelsen, Clas RehnbergInternational hospital productivity comparison: experiences from the Nordic countries2013Health Policy 112, 80-87.[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2013Energy Economics Vol 36, 568-580[PDF] [DOI]
Golombek Rolf, Kjell Arne Brekke and Sverre A.C. KittelsenIs electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets2013Economic Modelling Vol 35, 99-111[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Ingjerd HaddelandClimate change: impacts on electricity markets in Western Europe2012Climatic change 113, 357-370[PDF] [DOI]
Iversen, Tor og Sverre A.C. KittelsenChallenges in health care financing and provision2012Nordic Economic Policy Review No. 2[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Sverre A.C. Kittelsen, Ole Røgeberg and Finn Roar AuneCarbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market2011Energy Journal Vol. 32, No. 3, 209-238[PDF] [DOI]
Medin E, Anthun KS, Häkkinen U, Kittelsen SAC, Linna M, Magnussen J, Olsen K, Rehnberg CCost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis2011European Journal of Health Economics 12(6), 509-519[PDF] [DOI]
Halsteinli, Vidar, Sverre A.C. Kittelsen and Jon MagnussenProductivity Growth In Outpatient Child And Adolescent Mental Health Services: The Impact Of Case-Mix Adjustment2010Social Science & Medicine 70 (3) 439-446[PDF] [DOI]
Miika Linna, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Jon Magnussen, Kjartan S. Anthun, Sverre Kittelsen, Annette Roed, Kim Olsen, Emma Medin and Clas RehnbergMeasuring cost efficiency in the Nordic Hospitals -a cross-sectional comparison of public hospitals in 20022010Health Care Management Science 13(4): 346-357.[PDF] [DOI]
Førsund, Finn R., Sverre A. C. Kittelsen, Vladimir E. KrivonozhkoFarrell Revisited: Visualising properties of DEA Production Frontiers2009Journal of the Operational Reseach Society 60, 1535-1545[PDF] [DOI]
Edvardsen, D. F., F.R. Førsund and S.A.C. KittelsenFar out or alone in the crowd: A taxonomy of peers in DEA2008Journal of Productivity Analysis Vol 29: 201-210[PDF] [DOI]
Førsund, Finn R., Sverre A.C. Kittelsen, Frode Lindseth, and Dag Fjeld EdvardsenThe Tax Man Cometh - but is he Efficient?2006National Institute Economic Review 197: 106-119.
Halsteinli V., Kittelsen S.A.C., Magnussen J.Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths2005Journal of Mental Health Policy and Economics 8, pp 183-91.
Aune, F.R.; Golombek, R.; Kittelsen, S.A.C.Does Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions?2004Environmental and Resource Economics Volume: 29, Issue: 4, Pages: 379-400[DOI]
Aune, F.R.; Golombek, R.; Kittelsen, S.A.C.; Rosendahl, K.E.Liberalizing the energy markets of Western Europe ? a computable equilibrium model approach2004Applied Economics Volume: 36, Issue: 19, Pages: 2137-2149
Halsteinli, Vidar, Jon Magnussen, Sverre A.C. KittelsenScale, efficiency and organization in Norwegian psychiatric outpatient clinics for children2001Journal of Mental Health Policy and Economics 4 (2), 79-90.
Førsund, F.R., Kittelsen, S.A.C.Productivity development of Norwegian Electricity Distribution Utilities1998Resource and Energy Economics 20(3), 207-224[PDF]
Torgersen, A.M., F.R.Førsund and S.A.C.KittelsenSlack-adjusted efficiency measures and ranking of efficient units1996Journal of Productivity Analysis 7, 379-398[PDF] [DOI]
Kittelsen, S.A.C., Førsund, F.R.Efficiency analysis of Norwegian district courts1992Journal of Productivity Analysis 3, 277-306
Kittelsen, S. A. CEconomic Performance of Flexible Functional Forms - A Correction and Comment1989European Economic Review 33, 825-838[PDF]
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund, Wiljar Hansen, Sverre A.C. Kittelsen and Thor NeurauterProductivity and Regulatory Reform of Norwegian Electricity Distribution Utilities2006in "Performance Measurement And Regulation Of Network Utilities", edited by Tim Coelli and Denis Lawrence, Edward Elgar[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar RosendahlKlimavirkninger av norsk gasskraftproduksjon2001i Røvik, A.Ø. (red): Energi og miljø ved et tidsskille - samfunnsfaglige perspektiver fra forskningsprogrammet SAMRAM.[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen og S.W. WallaceModellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode2013Samfunnsøkonomen Nr. 2, 16-26[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar RosendahlTildeling av klimakvoter i Europa2012Samfunnsøkonomen nr 2, 30, 30-37
Golombek, Rolf., Sverre .A.C. Kittelsen, Ole Løfsnæs og Arndt von SchemdeHvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer?2011Samfunnsøkonomen nr 3, 55-62
Kittelsen, S.A.C. Og E.H.RosengHvor gode er fysioterapeuter i privat praksis?2003Fysioterapeuten 70(2), pp. 12-18[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, S.A.C. Kittelsen, and K.E. RosendahlFriere energimarkeder i vest-europa2002Økonomiske analyser (5), 15-21[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C. og Finn R. FørsundEmpiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon2001Økonomisk forum Nr 6, s. 22-29[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, Finn R. og Sverre A.C. KittelsenEffektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter2019Nr. 1[PDF]
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A. C. KittelsenProduktivitetsanalyse av Universitets- og Høgskolesektoren 2004 - 20132014Nr. 3[PDF]
Førsund, Finn R. og Sverre A.C. KittelsenProduktivitetsutviklingen etter NAV-reformen2014Nr. 1[PDF]
Førsund, Finn R. og Sverre A.C. KittelsenProduktivitet i skatteetaten 2006-2009 med regioner som enhet2010Nr. 5[PDF]
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A.C. KittelsenEffektivitets- og produktivitetsanalyser på StatRes-data2010Nr. 2[PDF]
Førsund, Finn R., Rolf Golombek, Michael Hoel og Sverre A.C. KittelsenUtnyttelse av vannkraftmagasiner2003Nr. 4[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar RosendahlMiljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft2001Nr. 2[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Ove WolfgangDeregulering av det vest-europeiske gassmarkedet - korttidseffekter2000Nr. 5[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, K.E. Rosendahl og S.A.C. KittelsenNorge i et liberalisert europeisk energimarked2000Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Førsund, F.R. og S.A.C. KittelsenAnalyseopplegg for å kunne måle om reorganisering av skatteetaten fører til en mer effektiv ressursbruk2008Nr. 3[PDF]
Kittelsen, S. A. C.Modelling Households in LIBEMOD 2000 - A Nested CES Utility Function with Endowments2008Nr. 2
Aune, Finn Roar, Kjell Arne Brekke, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar RosendahlLIBEMOD 2000 - LIBEralisation MODel for the European Energy Markets: A Technical Description2008Nr. 1[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar Rosendahl, Ove WolfgangLIBEMOD - LIBEralisation MODel for the European Energy Markets: A Technical Description2001Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Edvardsen, D.F., F.R. Førsund, S.A.C. KittelsenProductivity Development of Norwegian Institutions of Higher Education 2004 - 20132016Nr. 4[PDF]
Førsund, Finn R., Dag Fjeld Edvardsen, Sverre A. C. Kittelsen and Frode LindsethProductivity of Tax Offices in Norway2009Nr. 14[PDF]
Brekke, Kjell Arne, Rolf Golombek and Sverre A. C. KittelsenIs electricity more important than natural gas? Partial liberalization of the Western European energy markets2008Nr. 1[PDF]
Førsund, Finn R., Sverre A. C. Kittelsen, Vladimir E. KrivonozhkoFarrell Revisited: Visualising the DEA Production Frontier2007Nr. 15[PDF]
Førsund, Finn R., Sverre A.C. Kittelsen and Frode LindsethEfficiency and Productivity of Norwegian tax Offices2005Nr. 29[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek and Sverre A. C. KittelsenDoes Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions?2003Nr. 34[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., Guri Galtung Kjæserud and Odd Jarle KvammeErrors in Survey Based Quality Evaluation Variables in Efficiency Models of Primary Care Physicians2001Nr. 24[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A. C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlLiberalising the Energy Markets of Western Europe - A Computable Equilibrium Model Approach2001Nr. 14[PDF] [DOI]
Kittelsen, S.A.C.Monte Carlo simulations of DEA efficiency measures and hypothesis tests1999Nr. 9[PDF]
Kittelsen, S.A.C.Stepwise DEA; Choosing Variables for Measuring Technical Efficiency in Norwegian Electricity Distribution1993Nr. 6
Vis alle publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Anthun, K.S., S.A.C. Kittelsen, J. MagnussenProduktivitet i spesialisthelsetjenesten2016Nr. 7[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C. et al.Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries2013Nr. 4[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., Jon Magnussen, Kjartan Sarheim Anthun, Unto Häkkinen, Miika Linna, Emma Medin, Kim Rose Olsen and Clas RehnbergHospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study2008Nr. 10[PDF]
Hagen, T.P., Iversen, T., Kittelsen, S.A.C.Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader?2007Nr. 2[PDF]
Kittelsen, S.A.C., Magnussen, J., Anthun, K.S.Sykehusproduktivitet etter statlig overtakelse: En nordisk komparativ analyse2007Nr. 1[PDF]
Hagen, Terje Per, Tor Iversen og Sverre AC KittelsenKartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester2005Nr. 14[PDF]
Halsteinli, Vidar, Jon Magnussen and Sverre A.C. KittelsenProductivity growth in Norwegian psychiatric outpatient clinics A panel data analysis of the period 1996-20012003Nr. 9[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C. and Jon MagnussenEconomies of scope in Norwegian hospitalproduction - A DEA analysis2003Nr. 8[PDF]
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund and Sverre AC. KittelsenFar out or alone in the crowd: Classification of self-evaluators in DEA2003Nr. 7[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., og Erik H. RosengFysioterapitjenesten i Asker og Bærum Kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet2002Nr. 19[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., Jon Magnussen og Fredrik Niclas PiroHva betyr forskning, utdanning og reisetid for sykehusenes kostnader?2002Nr. 18[PDF]
Kittelsen, S.A.C., Kjæserud, G.G., & O.J.KvammeErrors in Survey Based Quality Evaluation Variables in Efficiency Models of Primary Care Physicians2001Nr. 12[PDF]
Kittelsen, Sverre A. C. and Jon MagnussenTesting DEA Models of Efficiency in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics1999Nr. 4[PDF]
Vis alle publikasjoner

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.frisch.uio.no/prosjekter/cree/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2016Nr. 5[PDF]
Hoel, Michael, Sverre Kittelsen and Snorre KverndokkPareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions2015Nr. 12[PDF]
Brekke, Kjell Arne, Rolf Golombek, Michal Kaut, Sverre A.C. Kittelsen and Stein WallaceThe Impact of Uncertainty on the European Energy Market: The scenario aggregation method2013Nr. 4[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2011Nr. 4[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Ingjerd HaddelandWetter and Wilder: Impacts on the electricity industry in Western Europe of climate change2011Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Rødseth, Kenneth Løvold, Finn Førsund, Rasmus Bøgh Holmen, Sverre A.C. KittelsenForbedringspotensial ved måling av effektivitet i kommunal sektor2022TØI rapport 1879/2022[PDF]
Wangsness, Paal Brevik, Sverre A.C. Kittelsen, Christian Steinsland, Finn Roar Aune, Eric NævdalElektriske biler og den gjensidige påvirkningen mellom transport- og kraftsektorene2020TØI rapport 1803/2020[PDF]
Rødseth, Kenneth Løvold, Rasmus Bøgh Holmen, Finn R. Førsund og Sverre A.C. KittelsenEffektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-20162019Rapport nr 57[PDF]
Hoel, Michael, Sverre A.C. Kittelsen, Snorre KverndokkPareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions2015CESifo Working Paper no. 5487[PDF]
The EuroHOPE study groupSummary of the findings of the EuroHOPE project2014[PDF]
Kalseth, Birgitte, Kjartan Sarheim Anthun, Øyvind Hope, Sverre A C Kittelsen og Benny Adam PerssonSpesialisthelsetjenesten i Norden. Sykehusstruktur, styringsstruktur og lokal arbeidsorganisering som mulig forklaring på kostnadsforskjeller mellom landene2011Rapport SINTEF A19615[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2011Discussion Papers No. 661, Statistics Norway[PDF]
Rygh, L.H., J. Helgeland, G.S. Braut, G. Bukholm, N. Fredheim, J.C. Frich, M. Halvorsen, S.A.C. Kittelsen, T. Magnus, K.N. Nguyen, J. Thesen og O. TjomslandForslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten2010Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16. Kvalitetsmåling[PDF]
Golombek, R., Greaker, M., Kittelsen, S.A.C., Røgeberg, O. og F.R. AuneCarbon capture and storage technologies in the European power market2009Discussion Papers No. 603, Statistics Norway[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Birgitte Kalseth, Jorid Kalseth, Vidar Halsteinli og Jon MagnussenEn komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet 2005-20072009Rapport A12200, SINTEF, Trondheim[PDF]
Kittelsen, S.A.C., J. Magnussen, K. Sarheim Anthun, U. Häkkinen, M. Linna, E. Medin, K. Rose Olsen og C. RehnbergHospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study2008STAKES Discussion Paper 3[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlLiberalizing European Energy Markets. An Economic Analysis2008Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Sverre A. C. Kittelsen and Ottar MæstadCoal Transport Demand in Western Europe and Japan: Impacts of Energy Market Liberalisation and Climate Policy2005SNF Working paper 89/05, Bergen.[PDF]
Hagen, Terje P., Iversen, Tor og Sverre A.C. KittelsenHelseøkonomiske forskningsprogram (HERO). Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester2005Undervedlegg til Riksrevisjonen Dokument nr. 3:3 (2005-2006)
Torp, Hege, Dag Fjeld Edvardsen og Sverre A. C. KittelsenEvaluering av formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA2000Rapport 8, Institutt for samfunnsforskning.[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C.Effektivitet og regulering i norsk elektrisitetsdistribusjon1994SNF-rapport 3/94
Vis alle publikasjoner

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1122Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting179326
2102Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektor
2122Effektevaluering av NAV-reformen: Effektivitet
2201Produktiviteten i politidistriktene
2202Evaluering av formidling - effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA
2362Effektivitetsstudier i offentlig sektor
2363Oppdatering av analyse om produktivitet i UH-sektorenKD 1337 Arneberg
2364Produktivitet i spesialisthelsetjenestenHOD1356
2365Vurdering av effektivitetsanalyser for kommunal sektor268638 - 21/2641
2413Produktivitet i skatteetaten - hovedprosjekt
2721Effektivitetsanalyse av de norske domstolene
3100Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)209698
3103Miljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft
3110Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier
3143Investment in clean energy technologies under uncertainty
3146Subsidizing R&D and installment of carbon abatement in open economics
3147Impacts of climate mitigation and energy policies on the electricity sector (ICEPS)
3148Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues228810
3149Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power243626
3151Liberalisering av de europeiske gass- og kraftmarkedene
3153CELECT - Climate change impacts in the Electricity Sector
3163Export of Natural Gas from Russia217329
3173Intergenerational and intragenerational equity in climate policy204559
3301Internasjonal konferanse om miljø-økonomi (EAERE)
3352Utnyttelse av vannkraftmagasiner
3381Allokeringsregler
3501Smarte målere, smarte forbrukere
3641Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions5578- ELECTRANS C. Hagem
4101Økonomi og helse
4112More for less: Why is Norway special?
4115The effect of DRG-based financing on hospital214338
4116Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly256570
4118Norsk senter for helsetjenesteforskning - NORCHER (Frisch partner)NFR 296114
4131Evaluering av sykehusreformen
4221EuroHOPE - European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency241721
4411Benchmarking av fysioterapi i Bærum

 


 

Publisert 7. des. 2013 08:56 - Sist endret 28. okt. 2022 13:08