­
English

Pareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoel, Michael, Sverre Kittelsen and Snorre Kverndokk

År:

2015

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 12

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 204559
Frisch prosjekt: 3173 - Intergenerational and intragenerational equity in climate policy