­
English

Hvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer?

Forfattere:

Golombek, Rolf., Sverre .A.C. Kittelsen, Ole Løfsnæs og Arndt von Schemde

År:

2011

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 3, 55-62

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3153 - CELECT - Climate change impacts in the Electricity Sector