­
English

Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hagen, Terje Per, Tor Iversen og Sverre AC Kittelsen

År:

2005

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 14

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-160-1