­
English

Modelling Households in LIBEMOD 2000 - A Nested CES Utility Function with Endowments

Forfattere:

Kittelsen, S. A. C.

År:

2008

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: