­
English

Effektivitet og regulering i norsk elektrisitetsdistribusjon

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C.

År:

1994

Referanse:

Andre skrifter
SNF-rapport 3/94

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: