­
English

Helseøkonomiske forskningsprogram (HERO). Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester

Forfattere:

Hagen, Terje P., Iversen, Tor og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2005

Referanse:

Andre skrifter
Undervedlegg til Riksrevisjonen Dokument nr. 3:3 (2005-2006)

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Riksrevisjonen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4451 - Refusjoner til private leverandører av helsetjenester