­
English

The Impact of Uncertainty on the European Energy Market: The scenario aggregation method

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Brekke, Kjell Arne, Rolf Golombek, Michal Kaut, Sverre A.C. Kittelsen and Stein Wallace

År:

2013

Referanse:

Nummer i serie: 4

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)