­
English

Elektriske biler og den gjensidige påvirkningen mellom transport- og kraftsektorene

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Wangsness, Paal Brevik, Sverre A.C. Kittelsen, Christian Steinsland, Finn Roar Aune, Eric Nævdal

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
TØI rapport 1803/2020

Sammendrag

De siste årene har Norge opplevd en formidabel vekst i salget av ladbare personbiler, både rene batterielektriske elbiler og plug-in-hybrider. Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet, og det er et potensiale for betydelige kryssvirkninger mellom disse. Norge ligger an til å bli blant de første landene i verden hvor dette er i ferd med å bli en reell problemstilling, og erfaringene herfra kunne gi verdifull innsikt til andre land som ønsker å få ned utslippene fra sin transportsektor til lavest mulig samfunnsmessig ulempe.

Eric Nævdal og Sverre Kittelsen har i samarbeid med TØI og SSB brukt numeriske modeller til å undersøke i hvilken grad en elektrifisering av den norske bilparken fører til en gjensidig påvirkning av transportmarkedet og elektrisitetsmarkedet. En likevektsmodell for de europeiske energimarkedene (LIBEMOD) beregner energietterspørsel, investeringer i kraftsystemer samt energipriser, men i denne analysen er etterspørselen etter strøm til transportsektoren hentet fra TØIs transportmodeller BIG og Regmod, som på sin side henter energiprisene fra LIBEMOD.

Resultatene tyder på svake effekter på tvers av markedene selv ved høy andel elbiler. Drift av elbiler er uansett billigere enn drift av fossilbiler, og beslutninger om kjøp eller bruk av elbiler er i hovedsak basert på andre ting enn energipriser. Tilsvarende er elektrisitetsforbruket fra elbiler en liten del av kraftmarkedet i Norge, og kraftprisene vil påvirkes lite av elbilforbruket. Selv i perioder med kaldt vær og lite tilsig kan det gi lite utslag. Derimot kan periodiseringen av ladingen gi større virkning; kraftprisene og nettinvesteringer kan gå merkbart opp hvis lading foregår om ettermiddagen heller enn på natten.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via SSB
Oppdragsgivers prosjektnr.: 5578- ELECTRANS C. Hagem
Frisch prosjekt: 3641 - Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions

ISBN:

978-82-480-2324-1