­
English

Elektriske biler og den gjensidige påvirkningen mellom transport- og kraftsektorene

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Wangsness, Paal Brevik, Sverre A.C. Kittelsen, Christian Steinsland, Finn Roar Aune, Eric Nævdal

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
TØI rapport 1803/2020

Sammendrag

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Ved sambruk av spesialiserte modeller for energi og transport har vi analysert en rekke scenarioer (inkludert stresstesting) for hvordan disse markedene vil påvirke hverandre i 2030. Vi finner at det norske kraftmarkedet som helhet er i hovedsak er robust overfor de utfordringene som norsk elbillading av elbiler i Norge innebærer. Kraftprisen påvirker heller ikke transportetterspørselen nevneverdig, da strømmen er en liten del av kostnadene ved å eie eller drive og bruke en elbil.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via SSB
Oppdragsgivers prosjektnr.: 5578- ELECTRANS C. Hagem
Frisch prosjekt: 3641 - Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions

ISBN:

978-82-480-2324-1