­
English

Produktivitetsutviklingen etter NAV-reformen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Førsund, Finn R. og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2014

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Effektivitet