­
English

Klimavirkninger av norsk gasskraftproduksjon

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar Rosendahl

År:

2001

Referanse:

Bokkapittel
i Røvik, A.Ø. (red): Energi og miljø ved et tidsskille - samfunnsfaglige perspektiver fra forskningsprogrammet SAMRAM.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3111 - Klimapolitikk og markedsintegrasjon

ISBN:

82-12-01597-1