­
English

Economic Performance of Flexible Functional Forms - A Correction and Comment

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kittelsen, S. A. C

År:

1989

Referanse:

European Economic Review

33, 825-838

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: