­
English

Hvor gode er fysioterapeuter i privat praksis?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kittelsen, S.A.C. Og E.H.Roseng

År:

2003

Referanse:

Fysioterapeuten

70(2), pp. 12-18

Sammendrag (engelsk)

Artikkelen gjengir hovedresultatene fra en spørreundersøkelse foretatt blant privatpraktiserende fysioterapeuter og deres pasienter i Asker og Bærum i februar 2002. Pasientene gir en gjennomgående god vurdering av kvaliteten til fysioterapeutenes virksomhet. Spesielt er de fornøyd med informasjon og veiledning. Minst fornøyd er de med kontakten med pasientens lege. Relativt sett er de lite fornøyd med ventetid på å begynne behandlingen. Særlig lang er ventetiden hos spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Effektiviteten til fysioterapeutene er rimelig høy med et snitt på 87 prosent, men det er stor spredning. Det er to kvalitetsvurderinger som har tilstrekkelig betydning for ressursbruken til å komme med i effektivitetsmodellen. Det er få kjennetegn ved fysioterapeutene som har betydning for kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet. Der det er funnet sammenhenger er de svake, og en kan i dette materialet ikke finne klare typer av fysioterapeuter med ulik vekt på kvalitet og effektivitet.

Nøkkelord:

Fysioterapi, effektivitet, kvalitet, tilgjengelighet, DEA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Bærum kommune
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4411 - Benchmarking av fysioterapi i Bærum

Kontakt:

sverre.kittelsen@frisch.uio.no

Finansiering:

Bærum kommune