­
English

Effektivitet og produktivitet i bygging av veier i Norge 2007-2016

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Rødserth, Kenneth Løvold, Rasmus Bøgh Holmen, Finn R. Førsund og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2019

Referanse:

Andre skrifter
Rapport nr 57

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Fin. dep via Concept NTNU via TØI
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2342 - Produktivitet i bygge- og anleggsnæringen