­
English

Produktivitetsanalyse av Universitets- og Høgskolesektoren 2004 - 2013

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund og Sverre A. C. Kittelsen

År:

2014

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Formålet med rapporten har vært å studere produktivitet for perioden 2004-2013 ved bruk av de data som finnes i DBH. Den analysemetoden vi benytter oss av, er ikke-parametrisk og basert på en sammenlikning av hver enkelt enhet og en konstruert referanse, som estimeres på grunnlag av beste observerte praksis. Det er lagt vekt på å få med usikkerheten som hefter ved anslag på effektivitet og produktivitet, en usikkerhet som skyldes at det i hvert år kun er få, og til dels svært forskjellige, enheter. Analysen viser at produktivitetsveksten har vært rundt 20-25 % de 10 årene analysen dekker; noe større for de store enhetene enn for de minste. Brorparten av de 43 enhetene som utgjør panelet for hele perioden har hatt signifikant vekst i produktivitet, men det er betydelig forskjell på de enkelte enhetene i effektivitet og produktivitetsnivå. Analysen finner ikke klare stordriftsfordeler unntatt for de aller minste enhetene.

Nøkkelord:

Produktivitet, effektivitet, DEA, Utdanning, Universiteter, Høgskoler

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: KD 1337 Arneberg
Frisch prosjekt: 2363 - Oppdatering av analyse om produktivitet i UH-sektoren

ISBN:

978-82-7988-191-9