­
English

The Productivity Development of Total Hip Arthroplasty in Sweden: A Multiple Registry-Based Longitudinal Study Using the Malmquist Productivity Index

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Goude, Fanny; Göran Garellick; Sverre A C Kittelsen; Szilard Nemes and Clas Rehnberg

År:

2019

Referanse:

BMJ Open

9(9)

Sammendrag

65 svenske ortopediske avdelinger som utfører innsetting av totalproteser i hoftebrudd ble sammenlignet over en periode på åtte år fra 2005 til 2012 basert på data fra pasientregistre og kvalitetsregistre for helsevesenet. I samarbeid med bl.a. Fanny Goude og Clas Rehnberg ved Karolinska Institutet i Stockholm ble tre ulike protesemetoder spesifisert som produkter: sementert, usementert og hybrid, mens ressursbruken ble operasjonalisert ved kostnader. Produktivitetsutviklingen over tid ble estimert ved en Malmquistindex basert på bootstrappet datainnhyllingsmetode (DEA). Resultatene tyder på en signifikant produktivitetsfremgang på ca 1,4% pr år, hvor mesteparten av fremgangen skyldes at de mindre effektive tok igjen de best enhetene. Det var få tegn til at teknologisk fremgang gjorde det mulig for de beste å øke sin produktivitet.