­
English

Promoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Mads Greaker, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar Rosendah

År:

2016

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 5

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)