­
English

Economies of scope in Norwegian hospitalproduction - A DEA analysis

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C. and Jon Magnussen

År:

2003

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 8

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Sosial- og helsedepartement ved Sykehusavdelingen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4201 - Spesialiserings eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeid