­
English

Forbedringspotensial ved måling av effektivitet i kommunal sektor

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Rødseth, Kenneth Løvold, Finn Førsund, Rasmus Bøgh Holmen, Sverre A.C. Kittelsen

År:

2022

Referanse:

Andre skrifter
TØI rapport 1879/2022

Sammendrag

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ønsket et prosjekt som vurderer mulighetene for og den praktiske anvendbarheten av effektivitetsanalyser av offentlig tjenesteyting. Denne rapporten gir en gjennomgang av beste praksis innen metodikk for effektivitetsanalyse, aktuelle data til måling av kommuneeffektivitet og empiriske sammenlikninger av metoder og modellspesifikasjoner. Rapporten gir anbefalinger om hvordan TBUs etablerte metodikk for måling av kommuneeffektivitet kan forbedres samt aktuelle temaer til videre utredning i TBUs arbeid med å etablere et solid metodisk rammeverk.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: KMD via TØI
Oppdragsgivers prosjektnr.: 268638 - 21/2641
Frisch prosjekt: 2365 - Vurdering av effektivitetsanalyser for kommunal sektor